Egzaminy

Wewnętrzny system weryfikowania postępów szkoleniowych Scent mAster obejmuje sprawdziany wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności.

System egzaminowania został stworzony jako narzędzie, które ma promować wysoką jakość wyszkolenia u psów amatorsko tropiących użytkowo w Polsce.

Egzaminy Scent mAster są jedynie poświadczeniem ukończenia śladu opisanego w regulaminie, nie uprawniają do prowadzenia szkoleń w zakresie tropienia użytkowego ani do udziału w akcjach służb ratowniczych i porządkowych. Egzaminy mają charakter imprezy popularyzującej amatorskie tropienie użytkowe w Polsce.

Dzięki zastosowaniu procedury double blind, egzaminy są możliwie obiektywnym testem umiejętności zespołu tropiącego. Sprawdzenie umiejętności zespołu tropiącego w takiej próbie pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej o skuteczności treningu i pomaga w ustalaniu kolejnych celów treningowych.

Stopień trudności i wymagania techniczne na kolejnych stopniach egzaminów były inspirowane wieloma zagranicznymi systemami egzaminowania psów tropiących.

Ze względu na zbliżony program szkolenia i wymagania egzaminacyjne, uznaję egzaminy praktyczne PL MT, IMAS i GAK9 – odpowiednio do stopnia trudności śladu. Przewodnicy chcący uzyskać dyplom ukończenia danego modułu powinni wówczas przystąpić jedynie do egzaminów teoretycznych.

Zapraszam do zapoznania się z listą absolwentów.

 

 

 

 

 

%d blogerów lubi to: