Próby i manewry tropieniowe

3-4 listopada 2018 VII Otwarte Próby Tropienia Użytkowego w Otwocku (Scent mAster i Scent Mind) – ORGANIZATOR i SĘDZIA
14 stycznia 2018 V Otwarte Manewry Zespołów Tropiących w Żernicy – SĘDZIA
8 maja 2016 III Otwarte Manewry Zespołów Tropiacych w Otwocku (jako ALTO) – ORGANIZATOR i SĘDZIA
28 marca 2016 II Otwarte Manewry Zespołów Tropiacych (ALTO i Psia Kraina) – SĘDZIA
4-6 kwietnia 2014 Drugi Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Zespołów Tropiących SKOP w Otwocku (jako ALTO) – ORGANIZATOR
26-27 września 2015 I Manewry Zespołów Poszukiwawczo – Tropiących w Trójmieście, Trufla – SĘDZIA